Abin da Kuna Bukatar Ku sani Game da Bambancin Omicron